Doel? 

Scholen Open! maakt zich hard voor een volledige, fysieke (her)opening van het onderwijs.

Wie?

Scholen Open! Is een initiatief van en voor docenten, deskundigen, jeugdprofessionals, pedagogen en ouders/verzorgers. Organisaties kunnen ook ondersteunen.

Waarom?

Kinderen en jongeren betalen geen belasting, hebben geen stemrecht en geen vakbond. Zij hebben wel rechten en belangen. Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, waar Nederland zich aan heeft verbonden, bepaalt dat de belangen van het kind bij iedere beslissing de eerste overweging dienen te zijn. Het staat vast dat de rechten en belangen van kinderen en jongeren in de besluitvorming tijdens de coronacrisis een ondergeschikte rol spelen. 

Schoolsluiting bedreigt de gezonde ontwikkeling van 2,5 miljoen schoolgaande kinderen in Nederland. Naarmate de situatie voortduurt, wordt de groep kwetsbare leerlingen groter. Gebrek aan perspectief gecombineerd met de tweede schoolsluiting verergert de situatie en maakt deze acuut. 

Volksgezondheid en open scholen zijn geen tegengestelde, maar nevengeschikte belangen. Het belang van scholen open houden kan niet genoeg benadrukt worden. School is belangrijk voor de gezondheid van kinderen nu en in de toekomst. Falen op school betekent dat je later in je leven slechter af bent. Falen op school betekent een lagere levensverwachting. Schoolsluiting in het bijzonder leidt tot grote ontwikkelingsschade - mentaal, sociaal, emotioneel, cognitief.- bij kinderen en jongeren op korte en lange termijn. Open scholen zijn kortom essentieel voor de totale ontwikkeling van een kind. Deze belangen en risico’s zullen ten allen tijde meegewogen moeten worden in de besluitvorming. 

Het uitgangspunt bij de bestrijding een crisis moet zijn dat de scholen open blijven. Schoolsluiting moet te allen tijde voorkomen worden, in het belang van kinderen en jongeren, en mag geen blauwdruk worden voor toekomstig beleid. 

Wij pleiten ervoor dat door het kabinet onmiddellijk naar alternatieven voor schoolsluiting wordt gezocht, en naar manieren om de scholen in de toekomst open te kunnen houden. Ook roepen wij het kabinet en politici om zich maximaal in te zetten om de ontwikkelingsschade van kinderen en jongeren te beperken, deze schade in de volle breedte te inventariseren en een deltaplan te ontwikkelen om deze te compenseren.