Over ons

Wat is Scholen Open?

Scholen Open! is een initiatief van docenten, deskundigen, jeugdprofessionals, pedagogen en ouders/verzorgers. Organisaties kunnen ook ondersteunen.

Wat doet Scholen Open?

  • Voert actie voor volledige, fysieke (her)opening van scholen.
  • Vraagt aandacht voor de ontwikkelingsrisico’s en -schade die wordt veroorzaakt door de schoolsluiting;
  • Pleit ervoor dat alle ontwikkelingsbelangen voor kinderen en jongeren worden meegenomen in de besluitvorming rond de corona-aanpak. 

Hoe doet Scholen Open dit?

  • Mensen organiseert en mobiliseert die zich in willen zetten voor volledige, fysieke (her)opening van de scholen;
  • Wetenschappelijke informatie, journalistieke artikelen, oplossingen en strategieën verzamelt en publiceert die de ontwikkelingsschade voor kinderen en jongeren in beeld brengen en helpen beperken;
  • Vragen en zorgen veroorzaakt door schoolsluiting en adviezen formuleert voor beleidsmakers, ambtenaren, politici en journalisten;
  • Haar achterban suggesties doet en adviseert over het benaderen van beleidsmakers, ambtenaren, politici en journalisten en dient als platform voor verbinding en gezamenlijke actie;

En dit alles op een volstrekt vreedzame wijze, binnen de grenzen van de wet.