Houd de scholen helemaal open

Toegevoegd op 31/01/2021 - 22:46
Laatst gewijzigd op 01/02/2021 - 01:48

10 november 2020 in De Telegraaf

Terwijl het kabinet de coronamaatregelen aanscherpt, blijven de basis- en middelbare scholen open. Dat is goed nieuws: het is voor leerlingen cruciaal dat de scholen tijdens de coronacrisis volledig openblijven. Maar steeds meer scholen sturen klassen naar huis of gaan voor de helft online lesgeven. In het belang van de kinderen roepen wij de overheid op dat de scholen volledig moeten openblijven.

School belangrijk voor gezondheid kinderen

Tijdens de schoolsluiting van dit voorjaar gingen de leerprestaties van kinderen hard achteruit. Kinder- en jeugdartsen uiten hun zorgen over de psychische en lichamelijke effecten van de lockdown – op korte en op lange termijn. Het aantal kinderen dat somber, neerslachtig of angstig is stijgt. Het vele thuiszitten en schermstaren leidt tot overgewicht, bijziendheid, verveling en gevoelens van eenzaamheid. De hele dag in bed gamen en chips eten is niet goed voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er is een hoog aantal meldingen van huiselijk geweld. Kinderen hebben interactie met leeftijdsgenoten en toezicht, begeleiding en begrenzing door volwassenen nodig. Afstandsonderwijs is dus minderwaardig onderwijs. Hoe langer deze situatie duurt, hoe groter de schade voor kinderen is.

Arme kinderen zwaarst getroffen

Afstandsonderwijs vergroot bovendien de kansenongelijkheid. Kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen worden extra hard getroffen door het sluiten van scholen. Vaak staat de thuissituatie een gezond leerklimaat in de weg. Uit een internationaal onderzoek door de Universiteit van Oxford blijkt dat leerlingen uit achterstandswijken grotere leerachterstanden hebben opgelopen dan hun leeftijdsgenoten in villawijken. Rijkere ouders hebben bijvoorbeeld mogelijkheden om alternatieven te betalen om achterstanden achteraf te herstellen.

Geen brandhaarden: sluiting heeft gering effect 

Scholen zijn geen coronabrandhaarden: kinderen en jongeren blijken op zijn hoogst een kleine bijdrage aan het verspreiden van corona te leveren. Een schoolsluiting heeft, volgens het RIVM en onderzoeken in het buitenland, dan ook een gering effect op het verloop van het aantal coronabesmettingen. Het R-getal kan weliswaar minimaal dalen, maar dit komt vooral doordat het sluiten van scholen ouders dwingt thuis te werken. 

Maak belang van het kind leidend 

Volgens Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag dient het belang van het kind leidend te zijn in het bepalen van beleid over kinderen. Op dit moment worden de rechten en belangen van kinderen nauwelijks meegewogen in de besluitvorming. Er is structureel beleid en een langetermijnvisie op corona en onderwijs nodig, waarin het volledig openhouden van scholen in het belang van het kind het uitgangspunt is. Het is belangrijk dat de schadelijke effecten van de eerste lockdown in de tweede golf voorkomen worden. Dat begint bij echt contact en fysiek onderwijs in een lokaal. De overheid moet er alles aan doen om de scholen volledig open te houden.


Remy Balistreri (docent)

Mascha ten Doesschate (psychiater) 

Isis Elzakkers (psychiater)

Judith Fischer (adviseur kinderrechten)

Karin den Heijer (docent)

Hans Koppies (orthopedagoog)

Carsten Lincke (kinderarts)

Maarten Roos (docent)